top of page

Rozwój zawodowy

Doświadczenie zawodowe

Supervisor B2C, Extradom

​10/2015- nadal

 • zarządzanie kadrą managerów poszczególnych działów,
 • planowanie i integracja działań pomiędzy 5 zespołami (m.in. dział sprzedaży, administracji, bazy danych, marketingu),
 • rozwiązywanie sytuacji problemowych i ustalanie priorytetów,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji i jakość pracy,
 • monitoring realizacji zaplanowanych celów i poniesionych kosztów,
 • planowanie i realizacja działań marketingowych,
 • monitoring nowych produktów i rozwiązań,
 • analiza możliwości i potencjału pracowników oraz dostosowanie zakresu pełnionych przez nich obowiązków do ich predyspozycji,
 • rekrutacja i szkolenie nowych pracowników,
 • projektowanie działań rozwojowych w oparciu o techniki treningu, coachingu i mentoringu

Project Manager, Extradom

02/2014-10/2015

2010 - present

2010 - present

 • koordynowanie pracy zespołu (7-9 osób)
 • tworzenie stanowisk pracy i niezbędnych narzędzi do jej wykonywania oraz zarządzania,
 • rekrutacja nowych pracowników oraz przygotowanie narzędzi rekrutacyjnych,
 • zarządzanie reklamą, SEO oraz social media,
 • analiza raportów pracy zespołu, ustalanie celów dziennych i miesięcznych,
 • szkolenie nowych pracowników.

Trener, Coach

​10/2012- 11/2014

Współpraca m. in. z Centrum Edukacji Społecznej, Biurem Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisją ds. działalności studenckiej Polotechniki Wrocławskiej, Fundacją Learn Co w ramach przygotowania i realizacji projektów warsztatowych, szkoleń oraz sesji coachingowych.
Szczegółowe informacje w zakładce projekty.
Współpraca m. in. z CCIG, Aldo, Prima Moda w ramach sprzedażowej i posprzedażowej obsługi klienta, visualu, zadań biurowo- administracyjno- kadrowych, szkolenia nowych pracowników oraz zarządzania zespołem.

Doradca klienta, obsługa posprzedażowa, asystent kierownika

07/2011-02/2014

 

Języki obce

 • Język angielski
 • Język hiszpański

Umiejętności i cechy charakteru

 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Planowanie i realizacja celu
 • Zaangażowanie
 • Dobra organizacja czasu i pracy
 • Umiejętność szybiego uczenia się
bottom of page