top of page

Life Coaching

Sesja wchodząca w skład procesu coachingowego.

  • 1 godz 30 min.
  • 250 złotych polskich
  • Spotkanie online na Skype lub Google Meet

Informacje szczegółowe

Coaching to proces rozwojowy, który pomaga: - efektywnie wyznaczać i realizować wyznaczony cel, - zwiększać swoją samoświadomość, - skłaniać do refleksji i wykorzystania swojego potencjału, - identyfikować trudności i je pokonywać, - weryfikować przekonania na swój temat oraz środowiska, w którym funkcjonujesz, - zwiększać motywację i determinację w działaniu, - podnosić satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego. Proces coachingowy składa się z kilku sesji w odstępie 2-4 tygodni. Pomiędzy spotkaniami realizujesz proponowane przeze mnie zadania, które przybliżą Cię do osiągnięcia wyznaczonego celu. Na spotkaniach pracuję różnymi metodami, dostosowuję je do Ciebie, tak aby zwiększać ich efektywność oraz stworzyć atmosferę otwartości i autentyczności. Warunki konieczne do przeprowadzenia sesji: 1. Podpisany kontrakt coachingowy (zasady naszej współpracy). 2. Posiadanie aktywnego konta w aplikacji Skype lub Google Meet - to tam będą odbywać się nasze sesje!


Warunki zwrotu i zmian terminu

Możesz w ciągu 14 dni od zakupu zrezygnować ze spotkania online, a środki zostaną zwrócone na Twoje konto. Możesz trzykrotnie zmienić termin spotkania online, skontaktuj się z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem.

bottom of page