top of page

ROZWÓJ MOCNYCH STRON

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, rozwój oparty na mocnych stronach stawia na wykorzystywanie swojego naturalnego potencjału. Zamiast wciąż porównywać się z innymi, dążyć do spełniania oczekiwań i standardów, tracić czas na ciągłe niwelowanie słabości, aby być perfekcyjnym we wszystkim, poznaj lepiej siebie - swoje mocne strony, talenty. Co otrzymasz w zamian?

 • wzrost zaangażowania

 • wysokie poczucie sprawczości

 • wzrost kreatywności

 • lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz innych

 • większą efektywność i produktywność

 • większą odwagę w działaniu i pewność siebie

 • osiągniesz cele zgodnie z Twoim sposobem funkcjonowania i wartościami.

Agnieszka Łozińska-Moriak Czas na rozwój

TALENTY GALLUPA

Talent to sposób, w jaki myślimy, działamy, odczuwamy, wchodzimy w relację, realizujemy cele, który może być produktywnie wykorzystany. Każdy z nas ma 34 talenty wymienione w teście CliftonStrengths, ułożone w unikalną sekwencję. Te najbardziej dominujące tworzą filtr, przez który patrzymy na świat, zdarzenia, ludzi i najbardziej wpływają na nasze myślenie, działanie, podejmowanie decyzji, itp. Po pozostałe talenty sięgamy rzadziej, a po niektóre wcale. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie realizować pewnych zadań, jeśli nie mamy określonego talentu na wysokiej pozycji.

Test talentów Gallupa

KAŻDY MA SUPERMOC

Ogromną wartością badania Gallupa jest to, że przełamuje stereotyp talentu. Każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas ma jakiś talent. Każdy z nas może wnosić wartość dla innych. Każdy z nas może iść inną drogą i odnieść sukces. Czasami wiemy, jakie są nasze mocne strony, ale ciężko jest nam to nazwać. Dzięki wynikom testu nasze mocne strony stają się bardziej namacalne. Wiemy, nad czym możemy pracować, co nas wspiera w drodze do sukcesu, a co nam przeszkadza. Znając talenty innych osób, łatwiej nam zrozumieć oraz dopasować wspólny sposób działania.

Super Hero Kids

MOCNA STRONA

Jeśli przyjmiemy informacje, że mamy takie talenty i nic więcej z tym nie zrobimy, to zostaniemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Będziemy posługiwać się mniej lub bardziej świadomie jakimś schematem myślenia, działania i odczuwania, który będzie doprowadzał nas czasem do sukcesów, a czasem do porażek. Aby talent przerodził się w mocną stronę, musimy nad naszym talentem pracować - zainwestować w niego. Jak możemy to zrobić? Poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności, doświadczanie, używanie talentów.

Untitled (1000 × 600 px) (3).png

TEST GALLUPA

Pracę rozwojową opartą o mocne strony warto zacząć od identyfikacji swoich talentów, np. poprzez wykonanie testu CliftonStrengths, zwanego testem Gallupa. Badanie umożliwia poznanie swojej indywidualnej sekwencji talentów (czyli naszego naturalnego sposobu myślenia, działania, czucia). Jego obecna wersja jest efektem kilkudziesięciu lat badań nad potencjałem i poszukiwaniem uniwersalnych talentów, tzn. takich, które występują niezależnie od pełnionej roli zawodowej, płci, wykształcenia, wyznawanej religii, itd. Zaledwie 1 na 33 mln osób może mieć identyczną kolejność talentów w top 5, co świadczy o niezwykłej unikalności potencjału ludzkiego.

Typing on a Laptop_edited.jpg

Domena Wykonywanie (Executive)

TALENT ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(RESPONSIBILITY)

Osoby z tym talentem, czują się odpowiedzialne za swoje zobowiązania, dążą do dobrej jakości swojej pracy, podchodzą dojrzale do zadań, są słowne i sumienne.

Rozwój talentu Odpowiedzialność

TALENT DYSCYPLINA
(DISCIPLINE)

Osoby z talentem Dyscyplina lubią porządek, przewidywalność. Mocną stroną jest planowanie, precyzyjność i budowanie na tym poczucia kontroli.

Rozwój talentu Dyscyplina

TALENT ORGANIZATOR
(ARRANGER)

Organizuje przestrzeń, zasoby, zadania, w taki sposób, aby osiągnąć maksymalny efekt, jest przy tym elastyczny i poszukuje najlepszych rozwiązań danej sytuacji.

TALENT ROZWAGA
(DELIBERATIVE)

Osoby z z talentem Rozwaga potrzebują czasu przed podjęciem decyzji, są ostrożne, czujne, przewidują przeszkody.

Rozwój talentu Rozwaga

TALENT UKIERUNKOWANIE
(FOCUS)

Ten talent oznacza, że potrafisz wyznaczać kierunek działania, dążysz do celu, weryfikujesz to, co pojawia się na drodze, upewniasz się, czy idziesz w dobrą stronę.

Rozwój talentu Ukierunkowanie

TALENT PRYNCYPIALNOŚĆ
(BELIEF)

Osoby z tym talentem podporządkowują swój cel

i działanie określonym, niezmiennym zasadom, wyróżnia ich wysoki poziom moralności, odwołują się do wartości.

TALENT NAPRAWIANIE
(RESTORATIVE)

Osoby z tym talentem świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, wiedzą jak coś działa i co zrobić, żeby to naprawić,  identyfikują problemy i dążą do ich wyeliminowania.

Rozwój talentu Naprawianie

TALENT OSIĄGANIE
(ACHIEVER)

Osoby pracowite i efektywne, nastawione na realizację celu, silnie zmotywowane.

Rozwój talentu Achiever

TALENT BEZSTRONNOŚĆ
(CONSISTENCY)

Ten talent oznacza, że dążysz do równego traktowania, lubisz systematyczność, jasne zasady, cenisz równowagę.

Domena Budowanie relacji (Relationship building)

TALENT BLISKOŚĆ
(RELATOR)

Osoba z tym talentem nastawiona jest na tworzenie bliskich relacji, lubi współpracować z bliskimi, jest lojalnym i godnym zaufania przyjacielem.

Rozwój talentu Bliskość

TALENT ROZWIJANIE INNYCH
(DEVELOPER)

Ten talent posiada osoba, która stawia na rozwój innych, identyfikuje i wspiera potencjał, dostrzega szansę na rozwój, lubi widzieć postępy, małe kroki naprzód.

Rozwój talentu Rozwijanie innych

TALENT WSPÓŁZALEŻNOŚĆ
(CONNECTEDNESS)

Osoby z tym talentem poszukują powiązań, znaczeń, przyczyny, wierzą, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą powiązani, dlatego warto opierać się na tolerancji, troskliwości, porozumieniu.

TALENT EMPATIA
(EMPATHY)

Dzięki niej osoby wyczuwają uczucia i nastroje innych oraz próbują postawić się w ich sytuacji, rozumieją innych, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzają, potrafią artykułować emocje.

Rozwój talentu Empatia

TALENT INDYWIDUALIZACJA
(INDIVIDUALIZATION)

Osoba z tym talentem zwraca uwagę na unikalność ludzi, nie lubi generalizowania i kategoryzowania, jest wnikliwym obserwatorem - lubi poznawać motywacje, myśli, uczucia.

Rozwój talentu Indywidualizacja

TALENT INTEGRATOR
(INCLUDER)

Dąży do włączenia wszystkich do grupy, nie lubi odrzucenia, braku tolerancji, podziałów, uważa, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni i wyjątkowi.

TALENT ZGODNOŚĆ
(HARMONY)

Osoby z tym talentem dążą do porozumienia, unikają lub ograniczają konflikty, poszukują wspólnych płaszczyzn, wsparcia, dążą do harmonii i spokojnej drogi do celu.

TALENT ELASTYCZNOŚĆ
(ADAPTABILITY)

Ten talent pomaga skupić się na tym, co jest tu i teraz, reagować na potrzeby i możliwości, charakteryzuje się poczuciem wpływu na przyszłość oraz otwartością na zmiany.

TALENT OPTYMISTA
(POSITIVITY)

To osoba uśmiechnięta, pełna energii, pasji, lubiąca doceniać

i zarażająca swoim entuzjazmem.

Domena Myślenie strategiczne (Strategic Thinking)

TALENT UCZENIE SIĘ
(LEARNER)

Osoby o tym talencie mają ciągłą potrzebę uczenia się

i doskonalenia, nastawione są bardziej na sam proces nauki niż jej rezultaty, uczą się szybko i z ekscytacją.

Rozwój talentu Uczenie się

TALENT ANALITYK
(ANALYTICAL)

Bada wpływ różnych czynników, poszukuje przyczyny i dowodów, opiera się na obiektywizmie, logice.

TALENT KONTEKST
(CONTEXT)

Osoby o tym talencie uwielbiają badać historię, aby zrozumieć teraźniejszość i przyszłość, rozumieją dlaczego coś jest takie, jakie jest, z czego to wynika.

TALENT ZBIERANIE
(INPUT)

Osoby o tym talencie są dociekliwe i mają potrzebę zbierania, kolekcjonowania, gromadzenia, przechowywania, są ciekawe świata i lubią czerpać z niego nowe informacje

Rozwój talentu Zbieranie

TALENT STRATEG
(STRATEGIC)

To osoba, która potrafi odnaleźć drogę, znaleźć rozwiązanie pośród chaosu, widzi schematy, potencjalne przeszkody, alternatywne wyjścia, umiejętnie wybiera i selekcjonuje opcje.

TALENT ODKRYWCZOŚĆ
(IDEATION)

Osoby z tym talentem uwielbiają idee, odkrywanie koncepcji

i powiązań, lubią wywracać świat do góry nogami i patrzeć na niego z różnych perspektyw, żeby zobaczyć coś świeżego

i nowego.

TALENT INTELEKT
(INTELECT)

Osoby z tym talentem lubią myśleć i być wciąż aktywnym intelektualnie, snuć refleksje, rozważać możliwości, zadawać pytania, zwłaszcza sobie.

TALENT WIZJONER
(FUTURISTIC)

Jest zafascynowany przyszłością i widzi jej szczegółowy obraz, zaraża nim innych. Marzy, inspiruje się, uruchamia swoją wyobraźnię, aby pokazać lepszą przyszłość.

Domena Wpływanie (Influencing)

TALENT MAKSYMALISTA
(MAXIMIZER)

Dąży do doskonałości, lubi ulepszać, zna swoje silne strony i dostrzega je w innych.

Rozwój talentu Maksymalista

TALENT AKTYWATOR
(ACTIVATOR)

Najważniejsze jest dla niego działanie, im szybciej zacznie, tym lepiej. Uczy się działając, szybko wyciąga wnioski, chce być oceniany na podstawie tego, czego dokonał.

TALENT WIARA W SIEBIE
(SELF - ASSURANCE)

Osoby z tym talentem poznasz po pewności siebie, wierze w możliwość pokonywania trudności i podejmowania ryzyka, byciu panem swojego losu.

TALENT POWAŻANIE
(SIGNIFICANCE)

Ten talent oznacza, że lubisz być doceniany, wyróżniony, dążysz do profesjonalizmu, niezależności, spełniania swoich aspiracji.

TALENT KOMUNIKATYWNOŚĆ
(COMMUNICATION)

Osoby z tym talentem lubią pracować słowem - rozmawiać, pisać, przemawiać, inni chętnie ich słuchają i podążają za nimi.

TALENT DOWODZENIE
(COMMAND)

Osoby z tym talentem przejmują kontrolę nad sytuacją, podejmują decyzje, lubią konfrontacje, swoją pewnością siebie i zawziętością przyciągają innych.

TALENT CZAR
(WOO)

Ten talent poznasz po naturalnej otwartości do poznawania nowych ludzi i uzyskiwania ich sympatii.

TALENT RYWALIZACJA
(COMPETITION)

Osoby z tym talentem lubią porównywać się z innymi, mierzyć efekty działań, dążyć do sukcesu i wygranej.

Martyna Kisielewicz, Coach sportowy

Jednym z moich głównych talentów jest Ukierunkowanie. Jestem zdecydowanie osobą, która jeśli już wybierze sobie cel, podąża za nim do skutku. Nie poddaje się po drodze, ciężką pracą osiągam swoje założenia krok po kroku. Jestem też Strategiem, co w połączeniu z Elastycznością daje mi na co dzień umiejętność znajdowania dość sprawnie rozwiązań problemów, które się pojawiają. Widzę na ogół kilka możliwości, które analizuję. Od zawsze lubię się uczyć, silne pragnienie nauki jest ze mną od kiedy pamiętam, cieszy mnie sam proces nabywania wiedzy.

Basia Gacek, copywriterka

Lubię moją Elastyczność, bo pozwala mi dopasowywać się gładko do sytuacji. W połączeniu z Naprawianiem tworzy kombo, dzięki któremu ogarniam jako tako codzienność. Odpowiedzialność jest upierdliwa, bo wywołuje wyrzuty sumienia kiedy coś nie jest na 100%. Intelekt i Empatia bardzo pomagają mi w pracy. Znacznie łatwiej jest mi zrozumieć potrzeby i emocje klienta i napisać o tym. Intelekt nie pozwala mi spocząć na laurach i wciąż wysyła na poszukiwania właściwych odpowiedzi.

Weroniką Rosiak-Jedz, ekspertka od Customer Experience

CZAR, Komunikatywność odpowiadają u mnie za zdolność prezentacji, prowadzenia rozmów, przełamywania lodów; Optymista i Aktywator sprawiają, że nie skupiam się na problemach, a szybko przechodzę do szukania rozwiązania i to są dwie cechy, które współpracownicy mocno doceniają w pracy; Zbieranie tworzy mi bazy wiedzy i pomaga łączyć kropki; za kreatywność i podejmowanie nowych tematów odpowiada Odkrywczość; Integrator odpowiada u mnie za empatię, z którą wielu bliskich mnie kojarzy.

Przewodnik po rozwoju mocnych stron (4)_edited.jpg

Bezpłatny przewodnik po rozwoju mocnych stron

 • dlaczego warto stawiać na rozwój mocnych stron?

 • jakie są podstawowe założenia rozwoju mocnych stron?

 • jak identyfikować swoje talenty i mocne strony?

 • jakie są korzyści pracy na talentach?

 • kod rabatowy na moje produkty i usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Łozińska-Moriak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czas na rozwój Agnieszka Łozińska-Moriak. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych (newsletter). Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dziękuję, sprawdź swój e-mail!

Sprawdź, jak możemy razem pracować! 
Agnieszka Łozińska-Moriak Czas na rozwój

Omówienie wyników badania Gallupa

Jednorazowe 2-godzinne spotkanie online, na którym omówimy Twoje wyniki, sprawdzimy, jak talenty wpływają na Twoje działanie, podejmowane decyzje, relacje. Zweryfikujesz, jak możesz zainwestować w swoje talenty oraz je efektywnie wykorzystywać. 

Cena: 399 zł / 2h

Agnieszka Łozińska-Moriak

Pakiet spotkań talentowych online 

Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej sprawdzają się 2-3 spotkania talentowe, podczas których możesz zrozumieć i docenić posiadane talenty, ustalić plan pracy rozwojowej oraz wytyczać cele do samodzielnego realizowania w oparciu o talenty. 

Cena spotkania w pakiecie: 300 zł / 2h

Agnieszka Łozińska-Moriak Czas na rozwój

Warsztaty w oparciu o talenty Gallupa

Rezultatem naszej 4-godzinnej pracy będzie zrozumienie, docenienie talentów oraz nauczenie się efektywnego zarządzania swoimi mocnymi stronami, a to wszystko w towarzystwie innych utalentowanych osób

Cena: 249 zł / 4h

_edited.jpg

Coaching mocnych stron

I etap (2 sesje) zawiera część pracy z talentami, II etap (3-4 sesje) zawiera pracę rozwojową nad realizacją wytyczonego celu, korzystanie z talentów i innych zasobów, aby zrealizować cel oraz zwiększać swoją skuteczność.

Cena jednego spotkania: 300 zł / 1,5 h

coaching kariery Agnieszka Łozińska-Moriak

Coaching kariery

Proces coachingowy mający na celu poznanie swoich mocnych stron, wartości i misji oraz na tej podstawie zweryfikowanie opcji rozwoju zawodowego.

Cena: 300 zł / 1,5 h

bottom of page