top of page
Laptop Typing on Bed

Test Gallupa - bezpłatny webinar

Zapraszam Cię na godzinny webinar o badaniu Gallupa.

 • co to jest test Gallupa?

 • dlaczego warto go wykonać?

 • top5 czy 34 - co wybrać?

 • jak wyglądają przykładowe wyniki?

 • do czego mogę użyć wyników badania?

Dla wszystkich uczestników przygotowałam prezent!

Talenty Gallupa pod lupą: poznaj talent Odpowiedzialność (Responsibility)

Odpowiedzialność (Responsibility) to jeden z talentów Gallupa z domeny wykonywania (executing). W tym artykule dowiesz się, co jest charakterystyczne dla tego talentu, w jaki sposób go wzmacniać, z jakimi innymi talentami warto współpracować. Zaprosiłam do rozmowy 10 osób z tym talentem, które opowiedziały o tym, jak go wykorzystują, jakie są jasne i ciemne strony tego talentu oraz udzieliły praktycznych wskazówek. Zapraszam do lektury!


Spis treści:


Osoby z talentem Odpowiedzialność (Responsibility):

 • biorą pełną odpowiedzialność za swoje słowa i działania,

 • są słowne, uczciwe i lojalne, można na nich polegać,

 • cenią sobie szacunek innych, nie chcą rozczarować siebie i innych,

 • mają wewnętrzną siłę do wykonywania zadań dobrze i do końca,

 • cechują się wysoką etyką, dojrzałością oraz skupieniem na jakości,

 • nie mają w swoim słowniku miejsca na wymówki, jeśli nie są w stanie się wywiązać, szukają rozwiązań możliwości rekompensaty,

 • są odbierane przez innych jako niezawodne, godne zaufania, nie wymagające kontroli,

 • są częściej proszone o zaangażowanie się w jakieś zadania,

 • lubią angażować się w wiele rzeczy, często wolontaryjnie, pomagać,

 • często biorą na siebie więcej, niż są w stanie sprostać,

 • budują relację na zaufaniu, wywiązywaniu się z obietnic i na pokazaniu, że można na nich polegać,

 • mają zdolność do reagowania na sytuacje oraz potrzeby innych,

 • są ownerami powierzonych zadań, potrzebują swobody, aby zaopiekować się w pełni tematem,

 • dzięki swojej wewnętrznej sile dowożenia tematów, osiągają sukcesy i są bardzo cenionymi pracownikami,

 • często nadmiar obowiązków wymaga od nich ogromnych poświęceń,

 • mają w sobie naturalną chęć spełniania oczekiwań, nawet tych wysokich,

 • z niedojrzałym talentem - czują ciężar zobowiązania i nie potrafią odmawiać oraz oddać komuś części odpowiedzialności,

 • z dojrzałym talentem - mądrze selekcjonują zadania, czerpią radość z podejmowania się tematu i wykonywania go.

Talent Odpowiedzialność (Responsibility) z innymi talentami:

 • Maksymalista (Maximizer) - może pomóc odróżnić, które zadania i rozwiązania są najlepsze, na które zadania warto się godzić, aby rozwijać swoje mocne strony i widzieć progres, z drugiej strony- może doprowadzać do perfekcjonizmu,

 • Optymista (Positivity) - wprowadzi lekkość, luz i pozytywne nastawienie do wykonywanych zadań, zdejmie trochę ciężaru z barków,

 • Bliskość (Relator) - pomoże wspólnie realizować cele i dzielić się odpowiedzialnością oraz zachować harmonię - nie zaniedbywać sfery prywatnej na rzecz zawodowej w związku z potrzebą bycia z bliskimi,

 • Aktywator (Activator) - będzie przypominać o tym, że robienie czegoś jest ważniejsze niż dążenie do doskonałości, z drugiej strony - może stanowić siłę napędową do nadmiernego zgłaszania się do projektów, odpowiedzialność może czuwać nad podejmowaniem decyzji, w co rzeczywiście się zaangażować,

 • Pryncypialność (Belief) i Współzależność (Connectedness) - wspomaga działanie oparte na wartościach, uczciwości, integracji między tym, co mówię a robię, wspiera etykę zawodową,

 • Uczenie się (Learner) i Osiąganie (Achieve) - najczęściej spotykane talenty z odpowiedzialnością,

 • Dowodzenie (Command) - najrzadziej spotykany talent z odpowiedzialnością.

Jak rozwijać talent Odpowiedzialność (Responsibility)?

 • naturalnie przychodzi Ci przyjmowanie zadań i zobowiązywanie się do ich wykonania, dlatego dokonuj selekcji, zanim się zgodzisz: sprawdzaj, czy dane zadania są spójne z Twoimi celami i wartościami, czy przybliża Cię do wyznaczonego celu? Pamiętaj, że godząc się na jedno zadanie, nie robisz przestrzeni na inne, które może być dla Ciebie istotniejsze.

 • zanim podejmiesz decyzję o zajęciu się czymś i słownie się do tego zobowiążesz, daj sobie czas, odrocz decyzję, tak, aby mieć pewność, że naprawdę chcesz się tym zająć i masz na to przestrzeń i zasoby,

 • pamiętaj, że inni chętnie będą korzystać z Twojej obowiązkowości, skuteczności i możliwości zaufania, dlatego ćwicz swoją asertywność i podejmuj się takiej ilości zadań, której jesteś w stanie sprostać,

 • naucz się dzielenia odpowiedzialnością - poznaj swój zespół i jego mocne strony, deleguj zadania mając pewność, że zostaną wykonane na zadowalającym Cię poziomie,

 • wyznaczaj granicę swojej odpowiedzialności i nie przyjmuj na siebie odpowiedzialności lub konsekwencji innych osób, zadawaj sobie pytanie: czy to rzeczywiście wkracza w zakres mojej odpowiedzialności?

 • doprecyzuj oczekiwania co do efektu końcowego powierzonego zadania, aby mieć pewność, że się wywiązałaś/ łeś,

 • poznaj dokładnie własne standardy oraz co oznacza dla Ciebie jakość i wystarczająco dobrze wykonane zadanie, tak, aby nie popadać w perfekcjonizm,

 • stwórz swój system weryfikowania, jak wywiązujesz się z powierzonych zadań, aby mierzyć swoją skuteczność,

 • pamiętaj, że nie tylko Ciebie można prosić o pomoc, ale Ty również możesz z niej korzystać. Korzystaj z wiedzy, doświadczenia innych oraz dostępnych zasobów, aby łatwiej i szybciej realizować zadania,

 • pamiętaj o autentyczności - stwórz swoje zasady, reguły działania, system wartości, który pomaga Ci selekcjonować zadania oraz stanowi Twoją etykę zawodową,

 • zaakceptuj możliwość popełniania błędów lub niewywiązywanie się z danego słowa, nie obwiniaj się, wyciągaj wnioski i dawaj sobie wskazówki na przyszłość, aby nie doprowadzać więcej do takich sytuacji,

 • twój poziom odpowiedzialności może wiązać się z nietolerancją na mniejszą odpowiedzialność innych, staraj się zrozumieć motywacje i potrzeby innych - zwolnić, stawiać granice, wyznaczać standardy, ale nie osądzaj zbyt szybko, wykazuj się zrozumieniem i empatią,

 • zastanów się, jak działa Twoja odpowiedzialność za słowo dane innym, a jak za słowo dane sobie. Czy tak samo łatwo i chętnie wywiązujesz się z obietnic danych sobie?

 • aby nie popadać w nadmierne obciążenie pracą, spójrz holistycznie na swoje życie i przekieruj odpowiedzialność na cały obszar - jesteś odpowiedzialny za pracę, ale również za swoje relacje z innymi, zdrowie, rozwój. Pomocne może być w tym narzędzie koło życia - w poszerzonej wersji, możesz je zakupić w moim sklepie - workbook koło życia.


Sprawdź, co napisały osoby z talentem Odpowiedzialność (Responsibility):

 

Gdy zobaczyłam odpowiedzialność na drugim miejscu wśród talentów, w ogóle mnie to nie dziwiło. Od zawsze dostawałam feedback zarówno w życiu zawodowym i prywatnym, że odpowiedzialność jest moją mocną stroną. Odpowiedzialność to moja siła napędowa, pomaga mi być skuteczną i proaktywną, dążyć do celu i być w tym wytrwałą. Mam ownership mindset, co sprawdza się na stanowisku managerskim, ale i we własnej działalności.


Odpowiedzialność sprawia, że wnoszę do zespołu dojrzałe podejście do pracy, pewność, że rzeczy się wydarzą i nie trzeba się martwić o jakość, kontrolować, monitorować. Ma to jednak swoją drugą stronę medalu, bo to poczucie innych, że jestem niezawodna i pokładane zaufanie rodzi ogromną presję. Kiedyś odpowiedzialność skłaniała mnie do dużych poświęceń w miejscu pracy, podejmowania się wielu zadań, nadmiernej kontroli. Jednak praca nad tym talentem, przełożenie odpowiedzialności za całe życie, a nie tylko za jego wycinek, jakim jest część zawodowa, wniosło sporo oddechu i balansu.


Odpowiedzialność to też dla mnie autonomia, wolność, możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, ale także autentyczność. Odpowiedzialność pomaga mi podejmować decyzje mądrze - nie podejmuję się zadań, którym nie mogę sprostać lub tych niezgodnych z moimi wartościami. Wspiera mnie w tym asertywność oraz nastawienie na współpracę.


W pracy mój talent odpowiedzialności wspiera talent indywidualizacji i bliskości. Z racji tego, że łatwo poznaję potrzeby i mocne strony zespołu oraz współpracowników, a także tworzę bliskie relacje, mogę delegować zadania ze spokojem i pewnością.


Mój ulubiony cytat: “Taking responsibility is a commitment to own your life, to self-leadership, growth and freedom”.


Agnieszka Łozińska-Moriak

 

Ten talent w ogóle nie był dla mnie zaskoczeniem. Odpowiedzialność jako cecha jest dla mnie bardzo ważna, teraz już wiem, że jest to mój talent, który mogę rozwijać. Pomaga mi w pracy, nigdy nie zawalam terminów, pomaga mi zmotywować się, kiedy mi się nie chce. Motywuje do podejmowania nowych działań, kroków, do rozwoju zawodowego i osobistego, bo chcę być niezawodna. Raczej mam odpowiedzialność pod kontrolą, czasem utrudnia mi życie nadmierna odpowiedzialność w stosunku do swoich własnych zobowiązań.


Ewa

 

Odpowiedzialność dla mnie wiąże się z wolnością. Odpowiedzialność to możliwość podjęcia decyzji ze świadomością konsekwencji, jakie ta decyzja za sobą niesie. To wartość i talent, który pozwala mieć poczucie wpływu. Odpowiedzialność pozwala mi budować zaufanie wśród współpracowników. Pozwala mi także na rozwój, ponieważ mogę realizować coraz bardziej skomplikowane czy ważne projekty. Czasem może przeszkadzać, jeśli komuś brakuje asertywności w wyrażaniu opinii, w stawianiu granic i postawy dbałości o siebie. Stawiając się niżej niż innych w relacji może prowadzić do tego, że będziemy pracować ponad normę, byle tylko dotrzymać słowa. Albo będziemy wykonywać zadania za które nie jesteśmy odpowiedzialni, a taka sytuacja już narusza nas samych.


Magdalena Rogal

 

Odpowiedzialność może być błogosławieństwem, jak i przekleństwem, to drugie może wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy talent pozostawiam samemu sobie i go nie rozwijam. Wtedy łatwo o sytuację bycia wykorzystywanym przez innych. Jednakże inwestycja w poznanie talentu odpowiedzialność oraz mocne przepracowanie siebie owocują pewnością -> każdy projekt dowiozę do końca, przy czym końcowy sukces zależy nie tylko ode mnie, ale też od odpowiedzialności innych ludzi. Talent w moim życiu przejawia się w tym, że potrafię dokonywać wyborów, podejmuję decyzje, które są moje, a nie bazuję na tym, co mogą (lub nie) zaoferować mi inni.


Magda

 

Dla mnie talent odpowiedzialność już jest zasobem, mocna stroną. Objawiał się tym od zawsze, że chciałem zrobić coś, co było do zrobienia w zakresie indywidualnym i grupowym. Ciemną stroną było to, że brałem odpowiedzialność za sytuację/ zachowania, które nie były moje. Dobrą stroną tej tendencji jest to, że rozumiem teraz jak ta emocja działa i potrafię nią zarządzać. Obecnie świadomie zastanawiam się kiedy chcę się w coś zaangażować, a kiedy nie. Wiem, że mając ten talent potrafię wziąć subiektywnie dużą odpowiedzialność na siebie i wiem jak rozdzielić odpowiedzialność w grupie.


Tomek Hebda, właściciel EcoSolidHouses

 

Odpowiedzialność to trudny talent. Mi jest z nim wciąż trudno i muszę się bardzo pilnować. Mam tendencję do brania na siebie za dużo. Kiedyś to mi bardzo psuło życie, bo podejmowałam się zadań, których inni nie chcieli się podjąć, bo zależało mi na tym by były zrobione. Oczywiście musiałam je dowieźć do końca, bo inaczej bym się biczowała, że dałam słowo, a nie dokończyłam. Dziś lepiej dobieram zadania. Zanim powiem komuś "tak, zrobię to", liczę do 20 i czekam czy mi przejdzie. Myślę, czy na pewno mam na to czas, co będę musiała porzucić, by się zaangażować i czy rzeczywiście tego chcę. Trudno czasem ujarzmić tę Odpowiedzialność, ale idzie mi coraz lepiej.


Ania

 

Odpowiedzialność to talent z mojej głównej piątki. Cenię go sobie, ponieważ przyczynia się do tego, że powierzone mi obowiązki i zadania chcę wykonać najlepiej jak potrafię i w ustalonym terminie. Bardzo nie chcę zawieść ludzi, którymi się otaczam. Nie rzucam słów na wiatr. Myślę, że ten talent pomaga mi budować trwałe relacje.


W dalszym ciągu pracuje nad sobą kiedy opracowuje zadanie w grupie, ponieważ ciężko przychodzi mi oddanie kontroli komuś innemu. W życiu prywatnym walczę z tym, aby nie wychodzić z założenia „lepiej zrobię to sama”.


Kiedyś częściej wychodziłam z inicjatywa wykonania wszystkich zadań (częściej w pracy niż w życiu prywatnym) mimo, że kosztowało mnie to więcej stresu, pracy po godzinach, itp. Obecnie, dzięki większej świadomości, jeśli nie czuję się w czymś kompetentna lub mój kalendarz już nie przyjmie nowego tematu, potrafię odmówić lub ustalić bardziej dogodny termin.


Martyna

 

Talent Odpowiedzialność jest dla mnie byciem sumiennym i uczciwym w wypełnianiu swoich obowiązków, powierzonych zadań czy zobowiązań. Cokolwiek robię staram się to zrobić najlepiej jak potrafię w danym czasie, wykorzystać możliwości jakie mam, a jeśli nie potrafię - to nie podejmuję się danego zadania. Gdy coś komuś obiecam to staram się dotrzymywać danego słowa, a jeśli nie jestem w stanie dotrzymać obietnicy, to informuję o tym tę osobę. Gdy widzę jak inni w sposób nieodpowiedzialny traktują powierzone im zadania, to mam trudność by uwierzyć, że tak można postąpić. Talent Odpowiedzialność sprawia, że inni mi ufają, bo wiedzą, że jeśli czegoś się podejmę, to zrobię to w sposób sumienny, uczciwy, dokładny, najlepiej jak potrafię. Ufają mi również, bo wiedzą, że dotrzymuję słowa, że można na mnie polegać.


Talent Odpowiedzialności przeszkadza mi w sytuacjach gdy inni nie chcą jej brać na siebie, a zobowiązali się do jakiegoś zadania. Wtedy ja czuję wewnętrzny przymus, żeby taką odpowiedzialność wziąć na siebie i ją biorę np. w pracy nadmiar zadań na siebie, a jednocześnie się tym frustruję i złoszczę. Obecnie staram się skupić na tym, by nie brać na siebie odpowiedzialności za zadania innych, choć emocjonalnie jest mi z tym bardzo trudno. Staram się brać odpowiedzialność za moje myśli, emocje i potrzeby i w sposób świadomy nimi zarządzać.


Zadaję sobie często pytanie w różnych sytuacjach kto za co w danej sytuacji jest odpowiedzialny? Za co ja jestem w danej sytuacji odpowiedzialna? Staram się nie brać czyjejś odpowiedzialności na siebie i nie przejmować się tym, przypominać innym o ich zobowiązaniach.


Aga Sz.

 

Talent odpowiedzialności jest dla mnie niezwykle ważny ponieważ wspiera moje liczne działania w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jest to mój motor do działania, pomaga mi w w tym, aby czynności które wykonuję, były na jak najwyższym poziomie. Jest to talent który pomaga w realizacji celów oraz w skrupulatnym dążeniu do nich. Ciemniejszą stroną tego talentu jest chęć panowania nad wszystkim dookoła. W efekcie powoduje to czasem problem z wywiązaniem się z powierzonych zadań, jeśli w danym momencie nagromadziło się ich zbyt wiele. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się odpowiednio korzystać z talentów. Wiedza o ciemnej stronie talentu uświadamia nad czym można popracować aby doskonalić nasze mocne strony. To co można najlepszego zrobić to właśnie poznać talent od podszewki, korzystając z profesjonalnych spotkań, dzięki którym można spojrzeć na talent zupełnie od innej strony.


Agnieszka

 

Pierwszym przodującym talentem u mnie jest Odpowiedzialność. Jest to talent, który budzi we mnie skrajne emocje. Z jednej strony czyni mnie osobę zaufaną w zespole, na którą mogą liczyć inni. Sama jestem również świadoma tego, że każdy projekt, za który biorę odpowiedzialność zostanie zrealizowany i wiem, iż dołożę wszelkich starań, aby był idealnie zrealizowany. Druga strona niestety jest mocno wyczerpująca z uwagi na brak wewnętrznej możliwości odpuszczenia. Jeśli nie jestem w stanie czegoś dokończyć mam ogromne wyrzuty sumienia. Choć wiem, że czasami nie ode mnie realizacja pewnego zadania zależy, jednak biorę za to pełna odpowiedzialność.


Iwona

 

Jeśli uważasz, że to, co robię jest dla Ciebie wartościowe i chcesz otrzymywać więcej darowych treści i narzędzi do wspierania swojego rozwoju, postaw mi kawę!

Chcesz opowiedzieć swoją historię z talentem Odpowiedzialność lub innym talentem? Napisz do mnie i pokaż swoją perspektywę!

Opis talentów to moje autorskie tłumaczenie, a tekst tłumaczenia nie został zatwierdzony przez Instytut Gallupa. Wypowiedzi osób na temat talentu pochodzą z dobrowolnej ankiety wypełnionej w celu podzielenia się swoją perspektywą.


Comments


Najnowsze posty

Przewodnik po rozwoju mocnych stron (4)_edited.jpg

Bezpłatny przewodnik po rozwoju mocnych stron

 • dlaczego warto stawiać na rozwój mocnych stron?

 • jakie są podstawowe założenia rozwoju mocnych stron?

 • jak identyfikować swoje talenty i mocne strony?

 • jakie są korzyści pracy na talentach?

 • kod rabatowy na moje produkty i usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Łozińska-Moriak. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych (newsletter). Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dziękuję, sprawdź swój e-mail!

Pomóż mi rozwijać bloga!

Jeśli uważasz, że to, co robię jest dla Ciebie wartościowe i chcesz otrzymywać więcej darowych treści i narzędzi do wspierania swojego rozwoju, postaw mi kawę!

Newsletter
Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę dawkę wiedzy i inspiracji oraz być na bieżąco z nowościami na blogu, w sklepie oraz organizowanymi przeze mnie wydarzeniami. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Łozińska-Moriak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czas na rozwój Agnieszka Łozińska-Moriak. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych (newsletter). Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dziękuję, że chcesz zadbać o swój rozwój razem ze mną!

bottom of page